FAQ
najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kancelaria jest usytuowana na pierwszym piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Wałbrzychu. Jest to budynek pomiędzy pocztą a dawnym domem towarowym Centrum.

Pracujemy od godziny 800 do 1600 w dni robocze i w takim czasie zazwyczaj umawiamy się na spotkania z klientami. Wyjątkowo możliwe jest spotkanie w innym czasie i innym miejscu.

Proponujemy kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach 9:00 – 13:00 pod nr 606874428 w celu umówienia wizyty. Inną dogodną formą kontaktu jest skorzystanie z poczty elektronicznej; adres sekretariatu: asystentka@czyz.walbrzych.pl

Porada krótka (do 30 minut) kosztuje 150 zł. Porada trwająca do godziny czasu kosztuje 250 zł. Przyjmujemy gotówkę, również walucie euro i dolarach USA, ale jest możliwość płacenia kartą, lub przelewem na rachunek bankowy.

To oczywiście zależy od rodzaju pisma, nakładu czasu i stopnia skomplikowania pisma. Koszt waha się zazwyczaj w granicach 250 – 500 zł.

Tak, na żądanie klienta wystawiana jest faktura.

Choć brzmi to banalnie, wycena usługi prawnej niczym nie różni się od wyceny np. samochodu. Cena usługi opiera się przede wszystkim o planowany nakład czasu pracy i zaangażowanych przez kancelarię środków. Pewną pomocą w kalkulacji jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który określił MINIMALNE stawki za usługi adwokata.

W wielu przypadkach wyceniając usługę opieramy się na tych stawkach. Opłata minimalna za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji to 1000 zł.

Nie. Często honorarium dzielimy na dogodne dla klienta raty, przyjmując w dacie przyjęcia zlecenia zaliczkę w wysokości 30%. Warunki zapłaty za usługę określa precyzyjnie umowa, którą wspólnie negocjujemy.

Tak, zazwyczaj do analizy sprawy wystarczą kopie dokumentów lub ich skany wysłane pocztą elektroniczną. W wielu przypadkach jednak konieczne jest przedłożenie adwokatowi oryginału dokumentu do wglądu. Adwokat może potwierdzić kopię dokumentu za jego zgodność z oryginałem i taką uwierzytelnioną kopię złożyć w sądzie.

Niektóre dokumenty muszą być złożone w sądzie w oryginale. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się  z kancelarią.

Tak, jednak w tej sytuacji osoby nie będące klientami kancelarii uiszczają opłątę za poradę z góry na wskazane konto bankowe.