Profil usług
adwokata Piotra Jana Czyża

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy rodzinne (alimenty,
 • władza rodzicielska, kontakty z dziećmi),
 • podział majątku po rozwodzie,
 • sprawy cywilne o zapłatę,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy związane z kredytami w CHF
 • sprawy karne i karne-skarbowe,
 • sprawy karne wykonawcze – dozór elektroniczny,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyroki łączne,
 • postępowania upadłościowe przedsiębiorców i konsumentów – czytaj więcej
 • postępowania restrukturyzacyjne,
 • postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców (kompleksowa obsługa w zakresie: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie pism, kontraktów, analiza dokumentów prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, budowlanego itd.) – w ramach stałego zlecenia.